Uppdatera till en bättre webbläsare eller pröva rensa cache-minnet.

Backupa mediabibliotek

Förra vintern gjorde jag samma sak men vill ha en mer lightweight version utan databas, webbserver mm. Så det blir enbart Python denna gång.

Ett stort problem skedde när jag kopierade över bilderna från min Samsung i Skottland. Bilderna på mobilen hade bytt namn och datum! Dom jag hade tagit vintertid i Sverige var förskjutna en timme och sommartid i Sverige med två timmar. Tog flera timmar innan jag kom på varför os.path.isfile inte fungerade.

pyinstaller

För att göra Python-skripten till en enda strandalone .exe-fil så dom kan köras utan att Python behöver vara installerat:

  1. py -m pip install pyinstaller
  2. Flytta pyinstaller och pyinstaller-script från Pythons skript-mapp till projektmappen
  3. Öppna terminalen i projektmappen och skriv följande
  4. .\pyinstaller --onefile --icon ikon.ico --name namn-pa-skapad-exe pythonskript.py
  5. Gå till den nyligen skapade dist/enda-mappen/enda-filen.exe och flytta enda-filen.exe till mappen du vill att den ska köras ifrån.

Om egna moduler lagts till med sys.path.append måste en till parameter läggas till när pyinstaller körs; -p tillsammans med namnet till mappen som pyinstaller ska leta pythonfiler i.

pyinstaller skapar en .exe för det operativsystemet det körs ifrån. Om stöd ska finnas för fler OS än det du använder måste alltså pyinstaller köras igen på det OS du vill att det ska stödja. Antingen via annan dator med det OS'et eller via en virtuell maskin.

Publicerad: 2017-12-20 (1 år sedan)

Kommentera