Uppdatera till en bättre webbläsare eller pröva rensa cache-minnet.

Pythex för datetime

Behöver extrahera datum och tid från filers namn som har blivit modifierade av t.ex. messenger eller ftp och fått sina timestamps i meta-datan förstörda.

(^|_|-)(19|20)(\d\d)(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(-|_)([01][0-9]|[2][0-3])([0-5][0-9])([012345][0-9])($|_|-)

Testa på pythex.org för att se vad regexet ovan matchar.

Publicerad: 2017-12-20 (1 år sedan)

Kommentera