Tidfunktioner (AIML-filer)

whatdate.aiml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml>
  <topic name="unknown">
    <c><p>VILKET DATUM VAR DET FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDATUMMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD VAR DET FÖR DATUM FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDATUMMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR DATUM</p><t><srai>XDATUMIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR DATUM *</p><t><srai>DATUM <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKET DATUM *</p><t><srai>DATUM <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKET DATUM ÄR DET *</p><t><srai>DATUM <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKET DATUM ÄR DET</p><t><srai>XDATUMIDAG</srai></t></c>
    
    <c><p>DATUM I FÖRRGÅR</p><t><srai>XDATUMIFÖRRGÅR</srai></t></c>
    <c><p>DATUM IGÅR</p><t><srai>XDATUMIGÅR</srai></t></c>
    <c><p>DATUM IDAG</p><t><srai>XDATUMIDAG</srai></t></c>
    <c><p>DATUM NU</p><t><srai>XDATUMIDAG</srai></t></c>
    <c><p>DATUM ATM</p><t><srai>XDATUMIDAG</srai></t></c>
    <c><p>DATUM IMORRN</p><t><srai>XDATUMIMORGON</srai></t></c>
    <c><p>DATUM IMORGON</p><t><srai>XDATUMIMORGON</srai></t></c>
    <c><p>DATUM I ÖVERMORGON</p><t><srai>XDATUMIÖVERMORGON</srai></t></c>
    <c><p>DATUM OM * DAGAR</p><t><srai>XDATUMPLUS <star/></srai></t></c>
    
    <c><p>XDATUMMINUS *</p><t><srai>XDATE -<star/> days</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMIFÖRRGÅR</p><t><srai>XDATE -2 days</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMIGÅR</p><t><srai>XDATE yesterday</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMIDAG</p><t><srai>XDATE today</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMIMORGON</p><t><srai>XDATE tomorrow</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMIÖVERMORGON</p><t><srai>XDATE +2 days</srai></t></c>
    <c><p>XDATUMPLUS *</p><t><srai>XDATE +<star/> days</srai></t></c>
    <c>
      <p>XDATE *</p>
      <t><date format="Y-m-d"><star/></date></t>
    </c>
  </topic>
</aiml>

Senast uppdaterad: 2020-06-07 21:10:16. Senast lanserad: 2020-06-05 18:31:05.

whatweekday.aiml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml>
  <topic name="unknown">
    <c><p>VILKEN DAG VAR DET FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDAGMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN VECKODAG VAR DET FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDAGMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD VAR DET FÖR DAG FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDAGMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD VAR DET FÖR VECKODAG FÖR * DAGAR ^</p><t><srai>XDAGMINUS <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR DAG</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR VECKODAG</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR DAG *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VAD ÄR DET FÖR VECKODAG *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN DAG *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN VECKODAG *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN DAG ÄR DET *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN VECKODAG ÄR DET *</p><t><srai>VECKODAG <star/></srai></t></c>
    <c><p>VILKEN DAG ÄR DET</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VILKEN VECKODAG ÄR DET</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    
    <c><p>VECKODAG I FÖRRGÅR</p><t><srai>XDAGIFÖRRGÅR</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG IGÅR</p><t><srai>XDAGIGÅR</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG IDAG</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG NU</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG ATM</p><t><srai>XDAGIDAG</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG IMORRN</p><t><srai>XDAGIMORGON</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG IMORGON</p><t><srai>XDAGIMORGON</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG I ÖVERMORGON</p><t><srai>XDAGIÖVERMORGON</srai></t></c>
    <c><p>VECKODAG OM * DAGAR</p><t><srai>XDAGPLUS <star/></srai></t></c>
    
    <c><p>XDAGMINUS *</p><t><srai>XWEEKDAY -<star/> days</srai></t></c>
    <c><p>XDAGIFÖRRGÅR</p><t><srai>XWEEKDAY -2 days</srai></t></c>
    <c><p>XDAGIGÅR</p><t><srai>XWEEKDAY yesterday</srai></t></c>
    <c><p>XDAGIDAG</p><t><srai>XWEEKDAY today</srai></t></c>
    <c><p>XDAGIMORGON</p><t><srai>XWEEKDAY tomorrow</srai></t></c>
    <c><p>XDAGIÖVERMORGON</p><t><srai>XWEEKDAY +2 days</srai></t></c>
    <c><p>XDAGPLUS *</p><t><srai>XWEEKDAY +<star/> days</srai></t></c>
    <c>
      <p>XWEEKDAY *</p>
      <t><srai>X<date format="l"><star/></date></srai></t>
    </c>
    <c><p>XMONDAY</p><t>måndag</t></c>
    <c><p>XTUESDAY</p><t>tisdag</t></c>
    <c><p>XWEDNESDAY</p><t>onsdag</t></c>
    <c><p>XTHURSDAY</p><t>torsdag</t></c>
    <c><p>XFRIDAY</p><t>fredag</t></c>
    <c><p>XSATURDAY</p><t>lördag</t></c>
    <c><p>XSUNDAY</p><t>söndag</t></c>
  </topic>
</aiml>

Senast uppdaterad: 2020-06-07 23:21:12. Senast lanserad: 2020-06-07 20:36:08.